logo
Macedonia is Greece

May 199 min read

Η Διαφθορά του ΠΟΥ είναι η Μεγαλύτερη Απειλή για τη Δημόσια Υγεία του Κόσμου στην Εποχή μας

Μετάφραση: Απολλόδωρος

19 Μαΐου 2022 από την RHODA WILSON- Διαβάστε το εδώ

________________________

Λόγω της επιρροής του ιδιωτικού χρήματος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ("ΠΟΥ"), η διαφθορά του ΠΟΥ είναι η "μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία του κόσμου της εποχής μας".

Η κατάληψη εξουσίας από τον ΠΟΥ δεν γίνεται μόνο μέσω μιας προτεινόμενης συνθήκης για την πανδημία, αλλά και μέσω προτεινόμενων τροποποιήσεων στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (IHR -"ΔΚΥ"). Μας επιτίθενται μέσω δύο οδών.

Οι ΔΚΥ εγκρίθηκαν από 194 κράτη μέλη του ΠΟΥ το 2005. Τον Ιανουάριο του 2022, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών πρότεινε τροποποιήσεις στους ΔΚΥ . Αυτές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του IHR κατευθύνονται προς την καθιέρωση μιας παγκοσμιοποιημένης αρχιτεκτονικής παγκόσμιας επιτήρησης, αναφοράς και διαχείρισης της υγείας. Σύμφωνα με την από πάνω προς τα κάτω αντίληψη της διακυβέρνησης, το κοινό δεν θα έχει τη δυνατότητα να παράσχει συμβολή ή κριτική σχετικά με τις τροποποιήσεις.

Αυτό αποτελεί άμεση παραβίαση των βασικών αρχών της δημοκρατίας και μπορεί να συγκριθεί με την ξεχωριστή νέα συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία.

Θα χρειαστεί ο καθένας και η καθεμιά από εμάς να εκστρατεύσουμε ενάντια στην αρπαγή της εξουσίας μέσω των τροποποιήσεων των ΔΚΥ, αναφέρει το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία. είναι σημαντικό να εκστρατεύσουμε ενάντια στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και να οικοδομήσουμε εναλλακτικές οδούς.

Από τον Dr. Robert Malone

Γιατί η Κοινωνία των Πολιτών Πρέπει να Αντισταθεί στην Συγκεντροποίηση της Υγείας μέσω του ΠΟΥ

Η Dr. Silvia Behrendt είναι η ιδρύτρια του Global Health Responsibility Agency για τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στις αποφάσεις για την υγεία. Στο παρελθόν ήταν σύμβουλος του ΠΟΥ για τον ΔΥΑ και έγραψε τη διδακτορική της διατριβή σχετικά με την εκτελεστική εξουσία του ΠΟΥ-ΔΚ κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος ("PHEIC").

Αυτό είναι ένα επεξεργασμένο τμήμα από την εβδομαδιαία ζωντανή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις 9 Μαΐου 2022. Η παρουσίαση αυτή είναι επίσης διαθέσιμη στο Rumble και στο Odysee. Το πλήρες κείμενο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμο στο Newsroom.

Κάντε κλικ 👉 ε δ ώ για να παρακολουθήσετε το βίντεο στο Rumble.

Ιστορικό

Ο Διεθνής Κανονισμός Υγείας ("ΔΚΥ") εγκρίθηκε από 194 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ("ΠΟΥ") το 2005. Επιτρέπουν στον ΠΟΥ να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία ("PHEIC") εάν αποφασίσει ότι έχει εκδηλωθεί επιδημία μολυσματικής νόσου σε κράτος μέλος, αλλά με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία ((“WCH”-"ΠΣΥ") αναγνωρίζει αυτή την πτυχή των ισχυόντων κανονισμών, διότι αναγνωρίζει την κυριαρχία των εθνών που υιοθέτησαν τον ΠΣΥ. Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει.

Βασικά ζητήματα που Πρέπει να Κατανοήσετε

Στις 18 Ιανουαρίου 2022, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών πρότεινε τροποποιήσεις στον ΔΚΥ. Οι τροποποιήσεις αυτές δίνουν τον έλεγχο της κήρυξης έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ - ακόμη και παρά την αντίρρηση του κράτους μέλους. Ο Γενικός Διευθυντής κοινοποίησε το κείμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις 20 Ιανουαρίου 2022, μέσω εγκύκλιου επιστολής προς τα κράτη μέλη.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ΔΥΑ παραχωρούν επίσης τον έλεγχο στους "περιφερειακούς διευθυντές" του ΠΟΥ, στους οποίους δίνεται η αρμοδιότητα να κηρύσσουν έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας περιφερειακού ενδιαφέροντος ("PHERC"). Επιπλέον, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επιτρέπουν στον Γενικό Διευθυντή να κρούει τον κώδωνα του διεθνούς συναγερμού, εκδίδοντας μονομερώς μια "ενδιάμεση προειδοποίηση δημόσιας υγείας ("IPHA")".

Με την ορθή κατανόηση, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΔΥ αποσκοπούν στην καθιέρωση μιας παγκοσμιοποιημένης αρχιτεκτονικής παγκόσμιας επιτήρησης, αναφοράς και διαχείρισης της υγείας. Σύμφωνα με την από πάνω προς τα κάτω αντίληψη της διακυβέρνησης, το κοινό δεν θα έχει ευκαιρίες να παράσχει συμβολή ή κριτική σχετικά με τις τροποποιήσεις. Αυτό, φυσικά, αποτελεί άμεση παραβίαση των βασικών αρχών της δημοκρατίας και μπορεί να συγκριθεί με την ξεχωριστή νέα συνθήκη για την πανδημία.

Σύνοψη επιλεγμένων προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΔΚΥ

Ο ΠΟΥ προτίθεται να τροποποιήσει 13 άρθρα του ΔΚΥ: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53, 59

 1. Αυξημένη επιτήρηση: Σύμφωνα με το άρθρο 5, ο ΠΟΥ θα αναπτύξει κριτήρια έγκαιρης προειδοποίησης που θα του επιτρέψουν να καθορίσει μια εκτίμηση κινδύνου για ένα κράτος μέλος, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το είδος της μοντελοποίησης, της προσομοίωσης και των προβλέψεων που υπερέβαλαν τον κίνδυνο από το Covid-19 πριν από δύο χρόνια. Μόλις ο ΠΟΥ δημιουργήσει την αξιολόγησή του, θα την κοινοποιήσει σε διακυβερνητικούς οργανισμούς και άλλα κράτη μέλη.

 2. Προθεσμία 48 ωρών: Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10, 11 και 13, ένα κράτος μέλος έχει προθεσμία 48 ωρών για να απαντήσει στην αξιολόγηση κινδύνου του ΠΟΥ και να αποδεχθεί ή να απορρίψει την επιτόπια βοήθεια. Ωστόσο, στην πράξη, το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να μειωθεί σε ώρες, αναγκάζοντάς το να συμμορφωθεί ή να αντιμετωπίσει τη διεθνή αποδοκιμασία υπό την καθοδήγηση του ΠΟΥ και δυνητικά μη φιλικών κρατών μελών.

 3. Μυστικές πηγές: Σύμφωνα με το άρθρο 9, ο ΠΟΥ μπορεί να βασιστεί σε μυστικές πηγές για πληροφορίες που τον οδηγούν στην κήρυξη έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Αυτές οι πηγές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, χρηματοδότες του ΠΟΥ, όπως το Ίδρυμα Gates και η Gates που ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται από τη Συμμαχία GAVI, καθώς και άλλους που επιδιώκουν να μονοπωλήσουν την εξουσία.

 4. Αποδυναμωμένη κυριαρχία: Σύμφωνα με το άρθρο 12, όταν ο ΠΟΥ λαμβάνει μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με μια υποτιθέμενη απειλή για τη δημόσια υγεία σε ένα κράτος μέλος, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί (όχι πρέπει) να διαβουλεύεται με την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του ΠΟΥ και το κράτος μέλος. Ωστόσο, μπορεί να κηρύξει μονομερώς μια πιθανή ή πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Η εξουσία του Γενικού Διευθυντή αντικαθιστά την εθνική κυριαρχική εξουσία. Αυτό μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων σε κράτη.

 5. Απόρριψη των τροπολογιών: Σύμφωνα με το άρθρο 59, μετά την έγκριση των τροποποιήσεων από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, ένα κράτος μέλος έχει έξι μήνες για να τις απορρίψει. Αυτό σημαίνει τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Εάν το κράτος μέλος δεν ενεργήσει, θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί πλήρως τις τροποποιήσεις. Οποιαδήποτε απόρριψη ή επιφύλαξη παραληφθεί από τον Γενικό Διευθυντή μετά τη λήξη αυτής της περιόδου δεν θα έχει καμία ισχύ.

Η θέση του Παγκόσμιου Συμβουλίου για την Υγεία σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΚΥ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υγείας αντιτίθεται στην περιττή και δυστοπική κίνηση προς τον συγκεντρωτικό έλεγχο της δημόσιας υγείας. Αυτό το αποδεδειγμένα επιβλαβές μοντέλο προϋποθέτει ότι μόνο μία οντότητα, ο ΠΟΥ, καταλαβαίνει πώς να διαχειρίζεται την πολιτική υγείας κάθε κράτους - και κατ' επέκταση την υγεία κάθε ατόμου. Υποθέτει επίσης, λανθασμένα, ότι το αμφιλεγόμενο μοντέλο ιατρικής της Μεγάλης Φαρμακευτικής, το οποίο είναι το προτιμώμενο μοντέλο του ΠΟΥ - είναι ο ειδικός οδηγός για καλύτερη υγεία και ευεξία.

Αυτές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΥΑ θα ψηφιστούν στην επόμενη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 22 έως τις 28 Μαΐου 2022. Το επίσημο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το 16.2. Δεν είναι σαφές αν η εκδήλωση θα μεταδοθεί για λόγους διαφάνειας. Έτσι, η ΠΟΕ πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθεί εκστρατεία κατά των προτεινόμενων τροποποιήσεων και να οικοδομηθούν εναλλακτικοί δρόμοι.

Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να αναλάβουν δράση από κοινού

Λόγω της επιρροής του ιδιωτικού χρήματος στον ΠΟΥ, μια ανασκόπηση στο Journal of Integrative Medicine & Therapy ανέφερε ότι η διαφθορά του ΠΟΥ είναι η "μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία του κόσμου στην εποχή μας". Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε σχέση με τις συστάσεις του ΠΟΥ για τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένου του "καταλόγου των βασικών φαρμάκων", τον οποίο ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων πιστεύει ότι είναι μεροληπτικός και αναξιόπιστος.

Επιπλέον, παρόλο που τα έγγραφα του ΠΟΥ υπογραμμίζουν τη φωνή, την αντιπροσωπεία και την κοινωνική συμμετοχή ως κινητήριες δυνάμεις της ισότητας και της δημοκρατίας, είναι άγνωστοι οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας που παίρνουν αποφάσεις για εμάς. Μέχρι σήμερα, 13 ημέρες πριν από την 75η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, δεν έχει δημοσιευτεί ο μυστικός κατάλογος των αντιπροσώπων κάθε χώρας. Αυτό είναι λογοκρισία.

Δεδομένων των σταθερών ενδείξεων ότι ο ΠΟΥ είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρουσιακός και ελέγχεται από διάφορες βιομηχανίες, η χρησιμότητά του ως οδηγός για τη δημόσια υγεία πρέπει να επανεκτιμηθεί κριτικά, ενώ παράλληλα πρέπει να οικοδομηθούν εναλλακτικά παραδείγματα και μοντέλα για την ηθική καθοδήγηση της υγείας και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ενεργοποίηση της παγκόσμιας εκστρατείας #StopTheWho

Θα χρειαστεί ο καθένας και η καθεμιά από εμάς να εκστρατεύσουμε ενάντια στην αρπαγή της εξουσίας μέσω των τροποποιήσεων του IHR, αυτόν τον Μάιο και στη συνέχεια μέχρι τον Νοέμβριο - μόλις έξι μήνες μακριά. Στις καλύτερες εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πολυδιάστατες στρατηγικές είναι αποτελεσματικές. Ακολουθούν μερικές ιδέες:

 1. Μιλήστε: Αυξήστε την ευαισθητοποίηση επί τόπου και στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε άρθρα, αφίσες, βίντεο

 2. Ενεργήστε: Εκστρατεία μέσω συγκεντρώσεων, πολιτικής κινητοποίησης, νομικών ανακοινώσεων και υποθέσεων κ.λπ.

 3. Συνεργαστείτε με συνασπισμούς για την ελευθερία της υγείας, όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία

 4. Εξερευνήστε τις εργαλειοθήκες ακτιβιστών όπως: http://www.dontyoudare.info και stopthewho.com

 5. Ενεργοποιήστε την παγκόσμια ηγεσία των αυτοχθόνων για να πάρουν ενιαία θέση ενάντια στην ΔΥΑ του ΠΟΥ

 6. Ειδοποιήστε τους αντιπροσώπους των χωρών της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας να αντιταχθούν στις τροποποιήσεις της ΔΥΑ

 7. Ενεργοποιήστε τα λαϊκά κοινοβούλια, τα νομοθετικά σώματα ή τα δημοψηφίσματα για να αντιταχθείτε στην αρπαγή εξουσίας

Θα βρείτε επίσης πόρους για την εκστρατεία #StopTheWho που θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Υγείας τις επόμενες ημέρες.

Συλλογικά, βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη αφύπνιση της ιστορίας. Δεδομένων των εμπειριών μας τα τελευταία 2 χρόνια, γνωρίζουμε ότι είμαστε αυτοί που περιμέναμε. Αν όχι εμείς, τότε ποιος; Αν όχι τώρα, τότε πότε; Ας ενώσουμε τα χέρια μας για να πάρουμε πίσω την υγεία μας, την ελευθερία μας και τη δύναμή μας.

Σε ενότητα για την υγεία, την ελευθερία και την κυριαρχία,

Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία (www.worldcouncilforhealth.org)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: WEF/WHO" του Dr. Robert Malone ΕΔΩ

-----------------

Δικτυογραφία :

Corruption of the WHO is the Biggest Threat to the World’s Public Health of Our Time – The Expose

https://expose-news.com/2022/05/19/corruption-of-who-is-the-biggest-threat-to-public-health/

Share this story